Пловдивски камерни срещи
9-16 юни 2019г.
Европейски фестивал на камерното изкуство в ПловдивЕвропейски фестивал на камерното изкуство в Пловдив, част от програмата на Пловдив 2019"За да запълним празнината, която оставихме и да върнем таланта в родния ни град"
"За да запълним празнината, която оставихме и да върнем таланта в родния ни град”

Програма

За “Пловдивски Камерни Срещи 2019”

“Пловдивски Камерни Срещи 2019” са една художествена и предприемаческа инициатива на независими музиканти с утвърдена международна репутация и творческа дейност предимно извън България, но родени и възпитани в Пловдив.

Идеята е мотивирана от необходимостта за артистично изразяване в родния град във връзка с призванието му за Европейска столица на културата.

Проектът се развива в серия от тематични концерти с фестивален характер. Представя се традиционният европейски и български репертоар на камерната музика, но с иновативен подход и широк жанров обхват. Освен това всеки от музикантите представя произведения от страната, в която живее.

Фестивалът се състои от формални, дневни, квартални, както и образователни концерти в реномирани градски зали и на открито.

Особено значение се отдава на приобщаването на малцинствените и нископривилигированите обществени групи, както и на интерактивния подход с публиката. За тази цел се провеждат “импромтю-концерти” в някои от махалите и по-отдалечените квартали на Пловдив.